Telif Hakkı Bildirimi

Açık hükümler

Telif hakkı (c) Tops Crypto Casino [2023]. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesinin içeriği, aksi belirtilmedikçe ve/veya atıfta bulunulmadıkça, esas olarak orijinaldir. Sitenin içeriği, tüm Brezilya ve uluslararası fikri mülkiyet standartlarına uygun olarak Yazarlara (Lisans Sahipleri) göre toplanır, değiştirilir ve yayınlanır.

Tops Crypto Casino, Yazarlar (Lisans Sahipleri) ile birlikte Web Sitesinin tüm içeriğindeki tüm telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahiptir ve bunları kontrol eder. Bu Web Sitesinin tüm içeriğiyle ilgili tüm telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (bu Web Sitesinin genel kamuya açık olan veya olmayan bölümleri, kayıtlı kullanıcılar, Web Sitesinin belirli bölümlerine yetkili erişimi olan kişiler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) saklıdır.

Telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarının kısmen veya tamamen saklı tutulmasını iptal eden tek taraflı beyanlar geçersiz ve hükümsüzdür. Bu Web Sitesinin tasarımı, içeriği ve/veya işlevselliği ile ilgili olası tüm ek lisanslar ve/veya telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarının devri, yalnızca Tops Crypto Casino arasında, bu hakların önceden talep üzerine üçüncü taraflara devredilmesi için açık rıza gerektiren ve bu Web Sitesini ziyaret edenlerin kullanımına sunulan bağlayıcı bir anlaşma yoluyla devredilebilir.

Ekspres Lisanslama

Birine izin verilir:

 • Bu Web Sitesinin kullanımınıza izin verilen belirli sayfalarını görüntüleyin
 • Bu Web Sitesindeki sayfaları bir web tarayıcısındaki “önbelleğe” indirmek, bu Web Sitesindeki sayfaları yazdırmak, bu Web Sitesinden ses veya video dosyalarını izlemek
 • Kişisel bir bilgisayar veya mobil cihaz tarayıcısı kullanarak bu Web Sitesinin sunduğu hizmetleri kullanmak

Buna izin verilmez:

 • Bu web sitesinden içerik indirmek ve/veya içeriği özel bilgisayarınıza ve/veya mobil cihazınıza kaydetmek
 • Doğrudan bu web sitesindeki içeriği düzenlemek veya değiştirmek.

Aksini yapma haklarını açıkça saklı tutan Lisans Sahipleri/Yazarlar hariç olmak üzere, buna da izin verilmez:

 • Bu web sitesinin içeriğini yeniden yayınlamak
 • Bu web sitesinin içeriğini ticari amaçlarla kullanmak veya yeniden dağıtmak
 • Bu web sitesinin içeriğini kar veya başka bir amaçla satmak, kiralamak veya alt kiraya vermek veya bu web sitesinin içeriğini herkese açık olarak sergilemek.

Web sitesinin içeriğine ilişkin kısıtlamalar

Bu sitenin içeriği, aksi belirtilmedikçe ve/veya atıfta bulunulmadıkça, esas olarak orijinaldir. Yazarların ve/veya Lisans Verenlerin içeriğine ilişkin bu atıfların, Tops Crypto Casino ile Lisans Verenler arasındaki orijinal Lisans sözleşmesine bağlı olarak değiştiğini lütfen unutmayın.

Bu Web Sitesindeki orijinal içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine ve/veya kullanılmasına yalnızca Tops Crypto Casino’in izni ile izin verilir. Alt lisanslama konusuyla ilgili olarak, lütfen bu bölümde daha fazla bilgi edinin.

Uygun izin (lisanslama ve/veya alt lisanslama) olmadan, buna izin VERİLMEZ:

 • Bu Web Sitesinin içeriğini satmak, kiralamak veya alt lisans vermek.
 • Bu Web Sitesindeki materyalleri yeniden yayınlamak
 • Bu Web Sitesindeki içeriği kopyalamak, çoğaltmak, kopyalamak, değiştirmek veya yeniden oluşturmak (içerik açıkça bu amaçlar için kullanıma sunulmadıkça)
 • Bu Web Sitesindeki içeriği yeniden dağıtmak (içerik açıkça bu özel amaç için kullanıma sunulmadığı sürece)

Sitenin içeriği zaten özel bir Lisansa tabi ise, Lisans veya Alt Lisans talep eden belirli bir başvuru sahibine iletilmeyebilir.

Site yöneticileri, Lisans için resmi bir talepte bulunan her bir kişi, grup ve/veya üçüncü tarafa İzin (bundan böyle: Lisans) verileceğini garanti ETMEZ. Bu web sitesinin içeriğinin Lisansı için bir talebin sunulması, web sitemizde bulunan e-posta yoluyla mümkündür. Bireysel talepler ve verilen Lisanslar yazılı veya elektronik olarak düzenlenecektir. Telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarının tek taraflı olarak devredilmesinin geçersiz olduğunu lütfen unutmayın.

Bu Web Sitesinin içeriği, Tops Crypto Casino tarafından Yazarın rızasını veya atfını gerektiren belirli bir Lisans yoluyla edinilmişse, olası Alt Lisans, belirli Alt Lisans gereksinimlerine ulaşıldığında yazılı veya elektronik biçimde verilecektir. Bu gereklilikler ilgili tüm taraflar arasında belirlenecek ve ilgili tüm taraflar lisanslı içeriğin daha fazla lisanslanmasına rıza göstereceklerdir. Telif hakkı ve/veya fikri mülkiyet haklarının tek taraflı olarak devredilmesinin geçersiz olduğunu lütfen unutmayın.

Brezilya’nın yürürlükteki yasaları tarafından yaptırıma bağlanan içerik ve fikri mülkiyet yasası hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, Tops Crypto Casino’in konuyu uygun gördüğü şekilde ele alma olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu tür bir ihlale karışan kişi veya gruba karşı yasal işlemlerin hariç tutulmadığını lütfen unutmayın.

İstismarla ilgili endişeler

İstismarla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen olası istismarı bildirmekten çekinmeyin. İstismar endişeleri e-posta yoluyla bildirilebilir.

Süreklilik

Bu telif hakkı politikası ve web sitemizde bulunan diğer belgeler, siz ve ProfitfyTrade arasında kapsamlı bir anlaşma oluşturur ve yayınlandıkları tarihten itibaren yasal olarak bağlayıcıdır. Bu telif hakkı politikasının veya diğer belgelerin her eski sürümü, daha yeni bir sürümün yayınlanmasıyla değiştirilir. Bu web sitesini kullanarak, bu telif hakkı politikasının en yeni sürümünün içeriğine ve bu web sitesiyle ilgili yukarıda belirtilen belgelere uymuş olursunuz.

Yargı Yetkisi

Bu İçerik politikası Brezilya’da yürürlükte olan yasalara uygun olarak hazırlanmıştır.

Taraflar, iş akdinin feshinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıkları veya ihtilafları dava açmak dışında çözmeyi kabul eder. Alternatif uyuşmazlık çözümü, bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin zamanaşımına uğramasını engeller. Bu uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin başarısız olması halinde, taraflar mahkeme sürecini başlatacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün mevcut yasalar uyarınca uygulanamaz olması veya uygun bir makam tarafından uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Genel Hizmet Sözleşmesinin bu sözleşmenin hükümleri tarafından yönetilmeyen tüm yönleri Birleşik Krallık yasaları tarafından yönetilecektir.

Fikri mülkiyet haklarımızın ve gizli ve tescilli bilgilerimizin tarafınızdan ihlal edilmesi veya ihlal edilme tehdidinde bulunulması durumunda, telafisi mümkün olmayan bir zarara uğrayacağımızı ve bu nedenle bu Sözleşmeyi uygulamak için ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olacağımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme kapsamındaki diğer çözüm yollarından feragat etmeksizin, yukarıda atıfta bulunulan tahkimin sonucuna kadar haklarımızı ve mülkümüzü korumak için gerekli olan herhangi bir geçici, adil, geçici veya ihtiyati tedbiri yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeden talep edebiliriz.

Taraflar, bu anlaşmanın tabi olacağı uygulanabilir ve kullanılabilir hukukun Brezilya hukuku olacağını kabul eder. Yukarıdakilerden sonra, bu anlaşmanın içeriğinden veya ifasından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar veya davalar Brezilya yasalarına tabi olacaktır.

Tops Crypto Casino
Logo